Aktualno?ciZ?oty medal dla BIO PLANèTE

pa?dziernika 25, 2019

W ubieg?y weekend na targach ekologicznych Natura Food w ?odzi Ekologiczna Oliwa z Oliwek z Truflami BIO PLANèTE zosta?a nagrodzona z?otym medalem dla najlepszego zagranicznego produktu ekologicznego.

Znajd? odpowiedni? oliw? z oliwek

pa?dziernika 10, 2019

Z oliw? z oliwek jest troch? jak z winem – wybór jest du?y i czasami nie?atwy. Pochodzenie znacznie determinuje smak oliwy z oliwek. Charakter oliwy z oliwek w du?ym stopniu zale?y od gatunku oraz tradycji i kultury danego regionu.

Zdobywca z?otego medalu podczas Targów ?ywno?ci Ekologicznej i Naturalnej Natura Food

listopada 28, 2018

Jak co roku, równie? na Targach ?ywno?ci Ekologicznej i Naturalnej Natura Food w 2018 r. zosta? przyznany z?oty medal za najlepszy produkt ekologiczny roku. Bardzo si? cieszymy, ?e równie? w tym roku ponownie go zdobyli?my.

We? udzia? w ekscytuj?cej podró?y przez ?wiat naszych olejów organicznych! Film Korporacyjny

kwietnia 18, 2018

Jeste?my tradycyjn? olejarni? z po?udniowo- francuskimi korzeniami, która od ponad 30 lat ?produkuje pyszne i zdrowe oleje organiczne.? Od tego roku, wykorzystujemy ?nasze do?wiadczenie, kompetencje i zami?owanie do rzemios?a równie? do produktów proteinowych. Ze starannie wybranych surowców, po delikatnym t?oczeniu na zimno pozyskujemy ponad 70 ró?nych olejów i bogatych w sk?adniki od?ywcze m?k.

Du?y sukces na targach Natura Food

pa?dziernika 23, 2017

Jak co roku, równie? w 2017 r. zosta? przyznany z?oty medal za najlepszy produkt ekologiczny roku. W kategorii najlepszy produkt ekologiczny zagraniczny wygra? nasz olej lniany, filtrowany metod? 3D.

Tak wygl?da?o Soirée BIO PLANèTE 2017!

sierpnia 1, 2017

Chcemy Wam gor?co podzi?kowa? za Wasze zabawne i pi?kne zdj?cia z wieczoru kulinarnego soirée. Obejrzyj zdj?cia w naszej galerii.

Bienvenue! BIO PLANèTE otwiera przed go??mi swoje ?nowe” drzwi

lipca 4, 2017

Od 9 do 10 czerwca firma ?lmühle Moog — pierwsza bioolejarnia w Europie i kolebka marki BIO PLANèTE — przyjmowa?a licznych go?ci z okazji Dnia Drzwi Otwartych. Okazj? do ?wi?towania by?o oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń produkcyjnych i biurowych we francuskiej siedzibie przedsi?biorstwa.

色色影院-色色影院app下载